”Jobben borde vara en viktig valfråga!"

Under det andra kvartalet 2022 fanns det drygt 2,5 gånger så många arbetssökande som jobbtillfällen i Sverige, en ökning jämfört med föregående kvartal. Samtidigt uppger 77% av alla arbetsgivare att de har svårt att hitta den kompetens de behöver, och långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Ändå har frågan om sysselsättning lyst med sin frånvaro i valrörelsen.
”Jobben borde vara en viktig valfråga!"

Frågan om kompetensutveckling och att arbeta med matchning i kommunerna borde vara viktig både för arbetsgivare och arbetstagare, men inte minst för politiker menar Lena Molin, operativ chef för Manpower Matchning och fortsätter:
”Politiker måste ta jobben på större allvar. Det är dags att diskutera lösningar – men i en valrörelse som präglats av inflation och ekonomisk osäkerhet har politikerna låtit jobbfrågan vara alldeles för osynlig”.

En välfungerande ekonomi och arbetsmarknad är grundläggande för att lösa många av de problem som Sverige står inför – nästan oavsett valfråga. Jobben är centrala för både integration och ekonomi, och en förutsättning för att skolan och sjukvården ska gå runt. I tider med hög inflation och ekonomisk osäkerhet är det särskilt viktigt för både samhället och individen att gapet mellan arbetssökande och de företag som lider av kompetensbrist minskas. 

”Med rätt insatser går det att minska matchningsgapet. Det är ofta så att kompetensen redan finns, men att något brister i matchningen mellan företag och individ. Då kan den arbetssökande få hjälp att förmedla sina kunskaper, medan företagen kan få hjälp att leta där kompetensen faktiskt finns, säger Lena Molin.

Läs mer om Manpower Matchning.