8 anledningar att dina medarbetare lämnar dig - och hur du får dem att stanna kvar

Vi byter jobb som aldrig förr! Att vara kvar på en arbetsplats i 5 år räknas idag som en evighet. Men frågan är vad det beror på? Lämnar dina medarbetare dig för att de är missnöjda - eller lämnar de dig för att testa sina vingar någon annanstans? Här är några vanliga anledningar till att dina medarbetare byter jobb - och vad du kan göra innan de lämnar dig.
Vad dina medarbetare (egentligen) vill ha

I och med att samhället har blivit mer transparent så är det otroligt mycket enklare att lockas av andra utmaningar på andra företag och positioner. Det är helt enkelt enklare idag att byta jobb och mycket mindre stigmatiserat än vad det var tidigare. 

Därför är viktigt att veta varför dina medarbetare slutar
Att ha hög personalomsättning kostar energi och pengar. Det vet alla. Men frågan är då varför så många brottas med problemet. Första steget mot att minska din omsättning på medarbetare är att känna till anledningarna till varför de slutar. På så sätt kan du som arbetsgivare direkt lösa ett återkommande problem och skapa en bättre arbetsmiljö och skapa mer energi. 

Låt oss ta en närmare titt på de främsta anledningarna till att medarbetare lämnar sina jobb.

 

8 vanliga anledningar till att medarbetare lämnar sitt jobb


1. Dåligt ledarskap
Efter några års arbetslivserfarenhet så har du upptäckt vilken typ av personer och framför allt vilket typ av ledarskap som du trivs med. Ett ledarskap som inte passar dig kommer förmodligen inte heller att göra det även om du ger din chef tid. Medarbetare behöver absolut inte vara vänner med sin chef med däremot så måste de ha en bra relation. En chef är en för stor del av en medarbetares liv - och faktiskt en av de största anledningar till varför folk trivs med sitt jobb eller väljer att sluta och gå vidare till ett nytt jobb. 

2. Brist på feedback
Dålig kommunikation och feedback eller bristen på den är en annan anledning till att dina medarbetare slutar. Relevant feedback är nämligen själva nyckeln till att kunna ta nästa steg och utveckla sig. Bristen på feedback kan innebära att medarbetaren inte vet om de har gjort ett jobb bra eller dåligt, vilket kommunicerar att jobbet inte är betydelsefullt. Det är först när feedbacken kan gå åt båda hållen som kommunikationen blir konstruktiv - och både arbetsgivare och medarbetaren utvecklar sig. 

3. Att känna sig underskattad
När medarbetare känner sig förbisedda, eller att de inte få tillräckligt med bra feedback eller erkännande upplever de sig underskattade. Detta leder i det långa loppet till att medarbetaren i värsta fall till att självförtroende kan få sig en törn. Och i ärlighetens namn - vem är kvar på ett jobb ett jobb där man ständigt känner sig underskattad? 

4. Söker mer flexibilitet - söker bättre balans mellan arbete och privatliv
Balansen mellan privat och yrkesliv är idag en självklarhet. Desto mer kontroll en medarbetare har på sin tid - desto bättre mår den. Att inte kunna balansera jobb med privatliv ger en känsla av hjälplöshet. Om du inte möter upp en medarbetare och försöker göra arbetet så flexibelt som du bara har möjlighet till så kommer medarbetaren i samma sekund att drömma sig bort mot andra arbetsgivare och utmaningar.  

5. Fysisk arbetsmiljö
Detta är absolut inte den största anledningen till att medarbetare lämnar sitt jobb - men ibland är den faktiskt viktigare än vad vi tror. På arbetsplatser inom exempelvis logistik och industri kan den fysiska arbetsplatsen spela stor roll. Om man till exempel arbetar i slitna lokaler med gammal utrustning så kan den fysiska miljön vara en del i beslutat om att byta jobb. 

6. Brist på stabilitet
Att jobba på ett mindre företag kan vara mer spännande för att man kanske få göra mer skiftande uppdrag och arbeten - men många mindre företag lider också ibland av en viss osäkerhetsfaktor. Det kanske inte finns tid att tänka igenom mer långsiktiga frågor- utan allt är fokuserat på den operativa dagliga verksamheten och kundleveransen. Brist på stabilitet kan i det långa loppet få medarbetare att byta till ett långsiktigt tryggare alternativ.   

7. Behöver mer utmaningar
Ett vanligt sätt att bli riktigt bra på sitt jobb är när man “går upp” i sina arbetsuppgifter. Man glömmer bort tid och rum och medarbetaren hittar på så sätt till den större känslan som ger självförtroende och tillfredsställelse på ett djupare plan. Detta innebär också att man som medarbetare är mycket mer benägen att stanna kvar på en arbetsplats som erbjuder den möjligheten. Det ställer krav på att arbetsgivaren skapar förutsättningar för att medarbetarna ska få rätt typ av utmaningar över tid. 

8. Inga möjligheter till att klättra i karriären
Arbetsgivare som är begränsade i antalet befordringar eller möjligheter till vidareutbildning ligger risigt till för dig som vill klättra i karriären. För vissa medarbetare är det viktigt att ha möjligheten att kunna växa i sin karriär. Om du har ambitioner att göra karriär men arbetsgivarens förutsättningar är obefintliga är valet ganska enkelt. 

 

Vill du veta hur du ska få dina medarbetare att stanna kvar? 

Ladda ned vår guide “Vad dina medarbetare (egentligen) vill ha”. 

 
Ladda ned guiden