5 tips för att kompetensutveckla dina medarbetare

Ju bättre du är på något - desto mer vill du lära dig. Upskilling och kompetensutveckling är en ständig resa som aldrig tar slut. Det handlar om att skapa rätt förutsättningar i både organisation och hos medarbetare så att samtliga är mottagliga för nya intryck och nya sätt att lösa utmaningar. Här är 5 tips på hur du sätter igång!
Upskilling och kompetensutveckling

Att höja kompetensen hos befintliga medarbetare handlar inte bara om att bli vassare konkurrensmässigt, utan också om att få mer nöjda och kreativa medarbetare som med högre sannolikhet också stannar kvar längre på arbetsplatsen.  
 
Att skapa en kultur av lärande och kunskapsdelning 
Känner du att många av era medarbetare skulle bli en aning bättre både när det gäller att dela med sig av sin kunskap till varandra men kanske också bli mer öppna för att lära nytt? Då är du inte ensam. Detta är en utmaning som de flesta företag idag brottas med.  

Utveckla driv och kreativitet genom upskilling 
Oavsett vilken nivå ni börjar på så finns det alltid möjlighet att bli bättre. Fördelarna med att skapa en lärande kultur är otroligt många, och i början behöver det inte alls vara en stor kostnad eller investering som många kanske tror. Att bara skapa ett fysiskt forum som en fredagsfrukost för alla medarbetare kan vara en mycket bra början. Att skapa teamkänsla är en bra grund för att få alla att börja jobba mot samma mål. Erfarenhet i all ära, men rätt inställning, driv och kreativitet - väger tyngre i det långa loppet. 

 

5 tips för att kompetensutveckla dina medarbetare 

1. Identifiera företagets och medarbetarnas mål!   
Det absolut första steget är att identifiera företagets mål med upskillingen. Vad är det konkreta syftet med kompetensutvecklingen på företaget? Var ska ni vara om 1, 3 eller 5 år? Vad behöver ni för kompetenser för att nå dit? Ni måste i ett tidigt stadie mappa in alla olika medarbetares karriärdrömmar och önskemål mot företagets mål. Detta ger en bra inblick i var och hur ni behöver kompetensutveckla, anställa fler människor eller göra omstruktureringar för att allokera resurser på rätt ställe. Genom att ta reda på detta och sedan fokusera på varje medarbetares unika mål med sin karriär så får ni god hjälp när det gäller att planera långsiktigt och hållbart.  

2. Hitta företagets kunskapsluckor 
När ni har tagit reda på företagets mål, vad era medarbetare sitter på för kompetens och vad de vill i sin karriär - då har ni fått en första bild av vad ert företag saknar för kompetenser. Analysen av kunskapsgapet är oerhört viktig. Vad ni kallar det för spelar ingen roll, en del företag kallar det för kompetensinventering, andra kunskapsluckor. Vad det handlar om är desto viktigare - nämligen att få en överblick över kompetens som fattas och vilken som ska utvecklas. Det är nu som grunden läggs för alla kommande insatser när det gäller upskilling.  
 
3: Formulera en plan 
Nu är det dags att planera vilka insatser som ska göras. Ha gärna i åtanke att en del åtgärder faktiskt inte behöver ha en så hög prislapp som många tänker. Några medarbetare kanske ni måste lägga mer resurser på, andra mindre och vissa nästan inget alls. Här handlar det om att vara smart och möta personens egna önskemål om hur de vill att deras upskilling ska gå till.  Sedan är det viktigt att sätta upp KPI:er och uppföljning på alla. Många använder sig av någon slags SMART plan, det vill säga en plan som är specifik, mätbar, uppnårbar, relevant och tidssatt med en deadline. Viktigt att lägga lite extra tyngd på att justera planen efter vad ni som företag realistiskt kan åstadkomma i vardagen. Det är enkelt att ha storslagna visioner i en workshop, en helt annan att utföra insatserna en onsdag förmiddag när kundernas måste prioriteras. Tänkt realistiskt!  

4: Gör individuella utbildningsplaner för alla 
Missa inte att lägga tid på att anpassa utbildningsplanerna för alla medarbetare med olika nivåer, förutsättningar och behov. Kompetensutveckling är ingen one size fits all - även om många medarbetare har samma arbetsuppgifter. Nästan alltid har medarbetare olika önskemål om vad de vill lära sig mer av och utveckla. Det är viktigt att medarbetarna får planer och kompetensutveckling som adderar ett visst självförverkligande där de växer som personer med nya skills.  

5: Utbilda först ledarna i organisationen 
Ett smart tillvägagångssätt är att börja er upskilling-resa med chefer och ledare i organisationen. Helt enkelt på grund att det är just ledare och chefer som ska leda de övriga medarbetarna genom sina kompetensförlyttningar och upskillingresor. Genom att först utbilda ledarna lägger ni grunden för en väl genomförd upskilling-resa. Ett misstag som många företag gör är att de har en aning bråttom och slarvar med att utbilda management - vilket  får effekten av att de inte till hundra procent är med på den resa som många av deras medarbetare gör, och saknar då nycklarna att coacha och hjälpa sina individerna på deras utvecklingsresor. 

 

Ladda ned guiden